SJAKKNYHETER:

Fullstendig åpen lynsjakkturnering

Fredag 2. januar

Vi inviterer alle, både organiserte og uorganiserte sjakkspillere, i alle aldere og på alle nivåer til en helt åpen lynsjakkturnering fredag ettermiddag/kveld, med 5 minutter pr. spiller og parti.

Påmelding på spilledagen til kl. 18:00. Spillestart kl. 18:30. Avslutning med premieutdeling ca. kl. 20:45.

Startkontingent kr 80 for lilleputter født 1996 og senere, kr 130 for juniorer født 1989 og senere, kr 180 for alle andre.

Spillesystem besluttes i forhold til påmeldingene, men se premiegruppene nedenfor!

Gruppe A for spillere med rating 1600 og høyere.

Pengepremier på kr 1500 til vinneren og kr 1000 til beste spiller med FIDE-rating under 2000. I tillegg 1/3 premiering innen hver av de to ratinggruppene.

Gruppe B for spillere med rating under 1600 eller ingen rating.

Pengepremier på kr 1000 til vinneren og kr 800 til beste spiller med rating under 1200. I tillegg 1/3 premiering innen ratinggruppene 1200-1599, 800-1199 og under 800.

NB: Uratede spillere kan bli klasseplassert.


Åpen tidshandikap-lynsjakkturnering

Søndag 4. januar

Påmelding på spilledagen til kl. 18:00. Spillestart kl. 18:30. Avslutning med premieutdeling ca. kl. 20:45.

Startkontingent kr 50 for lilleputter født 1996 og senere, kr 70 for juniorer født 1989 og senere, kr 100 for alle andre. Førstepremie kr 1000 og bokpremier til 1/4.

Tidshandikap i forhold til rating:
Ratingforskjell i parti 0 - 149: 5 mot 5 minutter
Ratingforskjell 150 - 299: 6 mot 4 minutter
Ratingforskjell 300 - 499: 7 mot 3 minutter
Ratingforskjell 500 - 699: 8 mot 2 minutter
Ratingforskjell 700 eller mer: 9 mot 1 minutt
Nyeste offisielle nasjonale rating gjelder for norske spillere, nyeste FIDE-rating eller annen nasjonal rating for ikke-norske spillere. Uratede spillere blir ratingplassert og kan få endret ratingplassering etter senest 3 runder.